Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach

zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie online

z Panem Romanem Pankiewiczem

pt.

„Pięć ważnych zawodów”

https://youtu.be/EzrNeebjJW4

Życzymy miłego oglądania

 

Wszystkim Twórcom i Animatorom Życia Kulturalnego

składamy

najlepsze życzenia.

Wszystkim Samorządowcom w dniu ich święta, życzymy pomyślności,

satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych

oraz

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,

trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody,

tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług.”

(Herman Auerbach)

Dziś tj. 21 maja obchodzimy Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002

Rezolucja odnosi się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.

To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o konieczności szczególnej ochrony kultury krajów rozwijających się, w których zasadnicze znaczenie ma kształtowanie właściwej polityki kulturalnej i wypracowanie mechanizmów strukturalnych ochrony lokalnych kultur, w tym ich szczególnie istotnego elementu – języka.

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy
o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad
sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju
dobra wspólnego”

Jan Paweł II

Drodzy Czytelnicy
0d 5 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach, filie biblioteczne w Rostarzewie i w Jabłonnej rozpoczynają działalność ograniczoną do zwrotów i wypożyczania książek:
– Biblioteka Rakoniewice: pon.-pt. od godz. 11:00-17:00; czwartek 11:00-15:00
– Filia Rostarzewo: pon.-pt. od godz. 11:00-17:00; czwartek 11:00-15:00
– Filia Jabłonna: pon.-pt. od godz. 12:00-17:00; czwartek 11:00-15:00
W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zastosowanie się do niżej wymienionych zasad.
➡️ Wypożyczanie książek odbywa się bez wolnego dostępu do półek. Wybrane pozycje książkowe podaje obsługa Biblioteki.
➡️ Preferowaną formą wypożyczeń jest wcześniejsze wyszukanie pozycji książkowych w katalogu on-line zamieszczonym na stronie Biblioteki pod adresem https://www.rakoniewice-gbp.sowa.pl/, i zamawianie drogą e-mailową:
– wypożyczalnia dla dorosłych: bibliotekarakoniewice@op.pl / tel. 61 44 41 156
– oddział dla dzieci: dladzieci@bibliotekarakoniewice.pl / tel. 601 363 103
– filia Rostarzewo: rostarzewo@bibliotekarakoniewice.pl / tel. 61 44 10 051
– filia Jabłonna: jablonna@bibliotekarakoniewice.pl / tel. 61 44 43 355
➡️ Możliwą formą jest określenie swoich potrzeb czytelniczych i zamawianie książek poprzez kontakt telefoniczny oraz umówienie się na określoną godzinę na powyższe numery telefonów.
➡️ Zamówione książki należy odebrać w przeciągu 3 dni roboczych. Po upływie terminu rezerwacja zostanie anulowana.
➡️ Zwroty książek odbywać się będą w wydzielonym miejscu Biblioteki. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakresie obowiązkowego zakrywania twarzy maseczką oraz posiadania rękawiczek.
➡️ Jednocześnie obsługiwana może być tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy oczekują w wyznaczonym miejscu.
➡️ Zwracane książki podlegają 14 dniowej kwarantannie i nie będą przez ten czas wypożyczane.
➡️ Przestrzegamy przed próbami samodzielnego dezynfekowania książek preparatami zawierającymi alkohol i detergenty.

Szanowni Państwo!

Pojawiła się informacja podana przez premiera o tym, że od poniedziałku rząd dopuszcza otwarcie bibliotek. Po dostosowaniu wytycznych rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , oraz organizatora, Gminna Biblioteka Publiczna i podległe filie zostaną otwarte. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Będziemy Państwa informować o zmianach na bieżąco.

Życzymy zdrowia !!!