Dziś obchodzimy Światowy Dzień UFO.

Haktan Akdogan, turecki badacz UFO, fundator i przewodniczący centrum badawczego w Stambule, dyrektor zarządu Międzynarodowego Kongresu UFO, organizator międzynarodowych konferencji ufologicznych , opublikował deklarację w 2001 roku dla wszystkich organizacji
i badaczy oraz wierzących w UFO na świecie, aby oficjalnym dniem wspólnych obchodów Światowego Dnia UFO był dzień 2 lipca.