„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,

trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody,

tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług.”

(Herman Auerbach)