„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy
o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad
sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju
dobra wspólnego”

Jan Paweł II