09.09.2023 r. odbędzie się NARODOWE CZYTANIE „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Okolicznościowa pieczęć dosłana do biblioteki, przez Kancelarię Prezydenta RP, która posłuży do złożenia pamiątkowego stempla na egzemplarzach tegorocznej lektury, już czeka.