Filię biblioteczną w Jabłonnie odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej, klasa 2a i 3a wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem bibliotecznym, dowiedziały się w jaki sposób można zapisać się do biblioteki, otrzymać kartę czytelnika i jak należy obchodzić się z książkami. Uczestnicy opracowali własny ”Regulamin szanowania książek”, rozwiązywali zagadki i krzyżówki dotyczące postaci z bajek i znajomości lektur. Na zakończenie, każdy otrzymał zakładkę do książki. Dziękujemy za wizytę, zapraszamy do ponownych odwiedzin i korzystania z zasobów filii bibliotecznej.