Decyzją Sejmu patronami roku 2021, zostali Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz. 2021 będzie także rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja. Wybór patronów nie jest przypadkowy. Wiążą się z nim zbliżające się rocznice i wydarzenia literackie. Każda z tych postaci zasługuje na indywidualne przywołanie, ukazanie życiowego dorobku i szczególnych zasług. Zapraszamy do bliższego poznania tych niezwykłych osobowości i ich twórczości.