Powstanie w 1948r. Miejskiej Biblioteki Publicznej, poprzedziło rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców. Szereg organizacji społecznych w swoich zadaniach programowych, w tym okresie ujmowało rozwój czytelnictwa nie tylko wśród swoich członków. W chwili powstania biblioteki wiele księgozbiorów prywatnych społeczeństwo przekazywało nieodpłatnie do czytelni publicznej.

Pierwsza biblioteka mieściła się w prywatnym budynku, należy podkreślić, iż właścicielka tego budynku Klara Świetlewska udostępniła pomieszczenie bezpłatnie – była to działaczka społeczna, która rozumiała i doceniała rozwój czytelnictwa w środowisku. W tym okresie księgozbiór nie przekraczał 1000 książek. Obsada personalna była 1-osobowa, stąd też, praca biblioteki wymagała niemal całodobowego zaangażowania.

Biblioteka zmieniała swoją siedzibę i to nie zawsze na korzystniejsze warunki. Mieściła się m. in. w byłym Prezydium Miejskiej Rady przy ul. Pocztowej 4 i Placu Powstańców Wlkp. 40. Z chwilą zintegrowania Gromadzkich Rad Jabłonny i Rakoniewic Wsi z Miejską Radą, powstała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, z nową siedzibą w Domu Kultury. Powstały warunki do tworzenia działów i rozwoju bibliotekarstwa. Powstały oddział dla dzieci, czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych. Powstały filie w Jabłonnie, Rostarzewie, Ruchocicach i Łąkiem.

Filie w Ruchocicach i Łąkiem zostały zlikwidowane w 2019r. Obecnie sieć biblioteczną tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach, filia biblioteczna w Rostarzewie oraz filia biblioteczna w Jabłonnie.