Dzień ten jest organizowany w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Jest to święto autorów, ilustratorów i wydawców książek oraz czytelników i czytelnictwa. W dobie pandemii, książka, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, staje się źródłem siły do przezwyciężania przymusowej izolacji, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania naszych horyzontów i pobudzania kreatywności. Czas ten zdaje się wyjątkowo sprzyjać lekturze, nie ma lepszego sposobu na przezwyciężenie poczucia samotności, zgodnie z zasadą: „czytając, nigdy nie czujesz się sam”.