Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach
z dofinansowaniem w wysokości  16 154,00 zł
w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025”
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych,
Kierunek interwencji 1.1.
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakupione publikacje ze środków finansowych MKiDN opatrzone będą specjalną pieczątką.

Czytelniku – Twój głos, jest dla nas ważny!

Możesz mieć udział w kształtowaniu zbiorów bibliotecznych. Swoją propozycję możesz przesłać korzystając z zakładki „Zaproponuj” na naszej stronie internetowej www.bibliotekarakoniewice.pl