Zapraszamy najmłodszych na wspólne spędzanie czasu, w czasie ferii zimowych.