28 października br. Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach zaprosiła dzieci wieku od 6-12 lat biorące udział w konkursie pn. „Myślcie sobie co tam chcecie, Krasnoludki są na świecie”, nawiązującym do twórczości Marii Konopnickiej, patronki roku 2022, na uroczyste podsumowanie. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną lub figurkę przestrzenną „Krasnoludka”. Na konkurs wpłynęły 43 prace, a wzięły w nim udział dzieci z Rakoniewic, Jabłonny i Rostarzewa. Wszyscy uczestnicy wykazując się kreatywnością i wyobraźnią przy tworzeniu pięknych prac, zostali nagrodzeni, a nagrody wręczyła im, co było dodatkową niespodzianką, ucharakteryzowana na Panią Marię Konopnicką, jedna z pań bibliotekarek. Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy. Prace pokonkursowe można obejrzeć w bibliotece.

Dzieci, które nie mogły wziąć udziału w podsumowania, zapraszamy po odbiór nagród w godzinach pracy biblioteki.