Wiosenne zajęcia z grupą „Myszek” w filii Jabłonna.