W zbiorach Czytelni znajdują się książki z różnych dziedzin wiedzy udostępnianych Czytelnikom na miejscu. Po informacje na dany temat należy zwrócić się do bibliotekarza, który udostępni materiały dotyczące szukanego zagadnienia. Oprócz książek w Czytelni udostępnia się prasę: dzienniki i czasopisma.

Aktualnie w czytelni dostępne są następujące tytuły czasopism:

  • Głos Wielkopolski
  • Super Express
  • VIVA
  • GALA
  • Przyjaciółka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Bibliotekarz
  • CLAUDIA

Ponadto w czytelni dostępny jest księgozbiór regionalny.