W zbiorach Czytelni znajdują się książki z różnych dziedzin wiedzy udostępnianych Czytelnikom na miejscu. Po informacje na dany temat należy zwrócić się do bibliotekarza, który udostępni materiały dotyczące szukanego zagadnienia. Oprócz książek w Czytelni udostępnia się prasę: dzienniki i czasopisma.

Aktualnie w czytelni dostępne są następujące tytuły czasopism:

  • Głos Wielkopolski
  • Super Express
  • Kobieta i życie
  • Pani domu
  • Przyjaciółka
  • Hobby
  • Biblioteka Publiczna
  • Nowoczesna Biblioteka 3.0
  • Claudia

Ponadto w czytelni dostępny jest księgozbiór regionalny.