09.09.2023 r. odbędzie się NARODOWE CZYTANIE „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Okolicznościowa pieczęć dosłana do biblioteki, przez Kancelarię Prezydenta RP, która posłuży do złożenia pamiątkowego stempla na egzemplarzach tegorocznej lektury, już czeka.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej rozpoczynając tym samym II Wojnę Światową.
Atak nastąpił z północy, zachodu i południa. Rankiem o godzinie 4.40 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Kilka minut później salwy niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein” najeźdźcy oddali w kierunku Westerplatte – Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, której przez 7 dni bohatersko broniło blisko 200 polskich żołnierzy. Odpierali ataki z morza, ziemi i powietrza, stając się jednocześnie symbolem oporu i walki o wolność naszej Ojczyzny.