Tak, tak Kochani! jutro już Ostatki. Przy tej okazji warto wspomnieć o ponad 120-letniej tradycji ostatnich dni karnawału, obchodzonej w naszej gminie, w miejscowości Wioska, zwanej BERAMI. Tradycyjnie w ostatni poniedziałek przed środą popielcową na ulice tej wsi wyrusza kolorowy korowód, który odwiedza kolejno wszystkie domostwa i zaczyna się „murzenie” przez Bery, któremu towarzyszą wesołe przyśpiewki oraz radosne tańce. Mieszkańcy doceniają wysiłek uczestników korowodu i chętnie przyjmują ich w swoich zagrodach, częstując różnymi smakołykami. Członkowie korowodu otrzymują również zapłatę w postaci, jajek, ziarna i pieniędzy, a zebrane środki przeznaczane są na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Przebierańcy przez cały dzień odwiedzają dom po domu, a później, gdy tylko korowód się kończy, wieczorem zaczyna się zabawa taneczna. Jak to się dokładnie odbywa, świetnie opisała Pani Krystyna Pilarska, uzdolniona mieszkanka tej miejscowości, która napisała o tej tradycji wiersz. Gratulujemy Pani Krystynie talentu pisarskiego.