Wszystko to co się wydarzyło jest już historią! Powspominajmy więc i my. 9 września br. przy iście letniej pogodzie, w pięknej scenerii o godzinie 15.00 rozpoczęło się Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakoniewicach. Zebrani  uczestnicy mogli posłuchać fragmentów powieści czytanych przez lektorów: Janusza Pietrzaka, Janinę Wurst, Huberta Kolera, Katarzynę Krysmann i Dorotę Lipowicz. Za ich sprawą, oczami wyobraźni przenieśliśmy się do nadniemeńskiej krainy, stąpaliśmy po ukwieconych łąkach, zajrzeliśmy do korczyńskiego dworu, posłuchaliśmy legendy o Janie i Cecylii, protoplastach rodu Bohatyrowiczów. Dane nam było również, pochylić głowę nad powstańczą mogiłą, pamiętnego zrywu niepodległościowego z 1863 r., oraz poczuć trud żniwnych prac. Gdzieś w tle słychać było szum płynącego Niemna, który w powieści stworzył intymny i romantyczny krajobraz, do rozmyślań i przeżyć wewnętrznych bohaterów literackich. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Pani od Przyrody” – Etnobotaniczne pasje Elizy Orzeszkowej. Po części oficjalnej wśród uczestników rozlosowaliśmy 5 egzemplarzy „Nad Niemnem”, które szczęśliwcy oraz Ci, którzy przynieśli własne książki, opatrzyli pamiątkową pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenta RP. Następnie w miłej atmosferze, przy kawie i drożdżowym cieście toczyły się towarzyskie rozmowy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich obecność i wspólnie spędzony czas.

Ostatnie przygotowania
Scenografia do „Narodowego Czytania”
Narodowe Czytanie czas zacząć
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”