Dnia 12 czerwca 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach

oraz filie w Rostarzewie i Jabłonnie będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczął się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Czytamy i My bibliotekarze. Wydarzenie ma promować literaturę dla dzieci
i młodzieży, a także budować świadomość proekologiczną i uwrażliwić młode pokolenie na potrzeby zwierząt. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach

zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie online

z Panem Romanem Pankiewiczem

pt.

„Pięć ważnych zawodów”

https://youtu.be/EzrNeebjJW4

Życzymy miłego oglądania

 

Wszystkim Twórcom i Animatorom Życia Kulturalnego

składamy

najlepsze życzenia.

Wszystkim Samorządowcom w dniu ich święta, życzymy pomyślności,

satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych

oraz

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,

trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody,

tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług.”

(Herman Auerbach)

Dziś tj. 21 maja obchodzimy Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002

Rezolucja odnosi się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.

To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o konieczności szczególnej ochrony kultury krajów rozwijających się, w których zasadnicze znaczenie ma kształtowanie właściwej polityki kulturalnej i wypracowanie mechanizmów strukturalnych ochrony lokalnych kultur, w tym ich szczególnie istotnego elementu – języka.

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy
o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad
sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju
dobra wspólnego”

Jan Paweł II